HITECH Company is the official importer and distributor of flexible hoses, flexible plastic pipes, flexible rubber hoses, hydraulic hoses and industrial valves and flexible joints of quality brands.
Hitech’s products provide applications in all areas of major industries such as: plywood industry, export wood, food, marine, petroleum, chemical, environment, wastewater treatment , mechanical…

Showing the single result

Ống Bạt Cốt Dù Nhựa PVC

+ Hitech nhà cung cấp và phân phối tất cả các sản phẩm ống mềm công nghiệp tại thị trường Việt Nam + Ống bạt cốt dù, ống xẹp xanh dẫn nước, dẫn cát, bùn thải….. + Ống bạt cốt dù tiết kiệm diện tích, nhẹ nhàng, hiệu quả trong công việc.