Showing 1–12 of 62 results

Show sidebar

Máy Bơm Bãi Đầu Bơm Inox

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Bãi Nhật Bản

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Bãi Nhật Bản 1 Phase 220VAC

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Bãi Nhật Bản 3 Phase 380VAC

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Bãi Nhật Bản Công Suất Lớn

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Bãi Nhật Bơm Axít

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Bãi Trục Ngang

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Cao ÁP Đã Qua Sử Dụng

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Cao Áp Qua Sử Dụng

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Cao Áp Xịt Rửa Xe Công Trình

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Chìm 1.5HP

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......

Máy Bơm Chìm 10HP

+ THIẾT BỊ MÁY BƠM HITECH là đơn vị nhập khẩu và phân phối tất cả các dòng sản phẩm bơm công nghiệp mới chính hãng và hàng máy bơm bãi đã qua sử dụng. + Cung cấp đến khách hàng đầy đủ các sản phẩm máy bơm công nghiệp với tất cả các kích thước, công suất, lưu lượng và áp lực khác nhau từ nhỏ đến lớn nhất. + Ứng dụng: Máy bơm công nghiệp được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, nhà máy công nghiệp, xử lý nước thải, môi trường, thoát nước, thực phẩm, hóa chất, khoán sản, địa chất công trình, luyện thép, hàng hải, xi măng, cảng biển, dầu khí......